Skip navigation MENU

Structural en Fluid Engineer Jacco

Sommige projecten vragen om extreem veel rekenkracht. Voor dit zware rekenwerk maken we bij AKOS gebruik van een High Performance Computer (HPC). Jacco is als Structural- en Fluid Engineer bij AKOS notoir gebruiker van deze supercomputer. Jacco studeerde werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente in Enschede en promoveerde op zijn onderzoek naar ijsafzetting op vliegtuigvleugels. Inmiddels werkt Jacco een aantal jaar bij AKOS en heeft hij aan de meest uitdagende en complexe projecten meegewerkt.

“Het zijn elke keer weer hele verschillende projecten en dat is precies wat werken bij AKOS zo leuk maakt.”

Complexe projecten waar veel rekenkracht voor nodig is

Eén van de projecten waar veel rekenkracht voor nodig was, was het verbeteren van een enorme warmtewisselaar van zes meter hoog. De warmteoverdracht bleek in de praktijk een stuk lager te liggen dan zou moeten.

Door het bestaande vat werden ongeveer 4.500 buisjes geleid waaraan de warmte moest worden afgestaan. Er waren schotten aangebracht om de stroming door het vat heen te verdelen. Om de beurt hadden de schotten openingen aan de rand van het vat en in het midden ervan, het disk-donut principe. Door het bestuderen van de binnenkant van het vat, waren er duidelijke verschillen te zien in roestvorming. Op plekken met een grotere warmteoverdracht ontstaat namelijk meer roest dan op andere plekken in het vat.

Na een enkele dagen durende 3D-simulatie van de stroming en de warmtehuishouding, bleek het probleem veroorzaakt te worden door de schotten; het vat was te groot om het disk-donut principe te laten werken. Geadviseerd werd om de schotten te verwijderen. Hierdoor bleek er aanzienlijk minder corrosie voor te komen, zonder dat de warmteoverdracht achteruit ging. Om de efficiëntie te verhogen kon vervolgens de stoomdruk binnen het vat worden verhoogd.

“Het leuke van dit project is dat niemand van tevoren een idee had van de oorzaak van het probleem. We hebben naar aanwijzingen gezocht en het probleem kunnen verhelpen. Dat geeft een voldaan gevoel.”

 

Berekeningen en simulaties van een bioreactor

Een ander project waar Jacco aan heeft gewerkt betrof een bioreactor bestaande uit vier compartimenten om grondwater te reinigen. Door middel van het doorrekenen van de hoeveelheid water en belletjes in de compartimenten, kan berekend worden hoeveel tijd het water in elk van de tanks doorbrengt. Doelstelling is om deze tijd zo kort mogelijk te houden. Jacco voerde berekeningen en simulaties uit bij een verhoogde waterdruk met minder openingen. Wat dit proces complexer maakt is dat er geen steady-state oplossing is en de doorrekening dus tijdsafhankelijk uitgevoerd moet worden. De uitdaging is om dat direct goed te doen, omdat je voor één doorrekening veel tijd nodig hebt.

“Uiteindelijk leveren we de klant een advies voor optimalisatie aan. Het zijn elke keer weer hele verschillende projecten en dat is precies wat werken bij AKOS zo leuk maakt. Hier op kantoor krijgen we niet alleen vragen van klanten, maar ook van de AKOS-engineers die intern zitten bij andere bedrijven.”

“Hier op kantoor krijgen we niet alleen vragen van klanten, maar ook van de AKOS-engineers die intern zitten bij andere bedrijven.”

Wil jij meer weten over de Analyse en Simulatie afdeling van AKOS? Neem dan contact met ons op!