Skip navigation MENU

Privacy

Privacyverklaring

AKOS verwerkt persoonsgegevens om kandidaat en opdracht- of werkgever bij elkaar te brengen. De verwerking voldoet aan de actuele wet- en regelgeving. Wij beschermen de privacy van de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. In deze verklaring lees je over het hoe en waarom van de verwerking van persoonsgegevens.

1. Toepassingsgebied

Dit privacy statement is geldig voor AKOS Groep B.V., AKOS B.V. en AKOS Development & Engineering B.V.(met de handelsnamen AKOS Projects en AKOS Professionals).

In de rest van dit statement wordt de term AKOS gebruikt.

Binnen deze B.V.’s kan een beperkt aantal medewerkers persoonsgegevens inzien en al deze medewerkers hebben een geheimhoudingsbeding ondertekend.

Dit statement behandelt de omgang van persoonsgegevens van kandidaten bij AKOS. Informatie over privacy van onze medewerkers, ingehuurde personen of contactpersonen bij (potentiële) klanten, kun je opvragen via onderstaand contactpersoon.

2. Welke persoonsgegevens?

AKOS verwerkt uitsluitend algemene persoonsgegevens en geen bijzondere of strafrechtelijke gegevens. Welke persoonsgegevens dat zijn, hangt af van welke persoonsgegevens je met ons deelt. Als je jezelf inschrijft (via sollicitatie of job alert) zijn dat in ieder geval: naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Indien je besluit om (een deel van) jouw persoonsgegevens niet te verstrekken, kan AKOS besluiten geen inspanningen te verrichten om een geschikte baan of project voor je te zoeken.

 3. Doel van de verwerking

Het belangrijkste doel is dat jouw gegevens gebruikt worden om ons werk te kunnen doen, namelijk jou zo snel en goed mogelijk te voorzien van een passende baan of project. Met jouw gegevens kunnen we:

 • Je snel vinden bij een passende vacature bij AKOS zelf of bij opdrachtgevers van AKOS.
 • Met jou communiceren over (nieuwe) vacatures.
 • Je voorstellen aan een potentiële opdracht- of werkgever. Uitsluitend nadat we dit met jou hebben besproken en je ons hiervoor (mondeling) toestemming hebt gegeven.
 • Een goede bemiddeling tot stand brengen, zowel inhoudelijk als arbeidsvoorwaardelijk.

Tot slot kan AKOS persoonsgegevens vastleggen om te kunnen voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld als je gebruik hebt gemaakt van de Aanbrengbonus regeling.

 4. Bewaartermijn

AKOS bewaart jouw persoonsgegevens:

 • Zonder toestemming maximaal 1 maand.
 • Met toestemming maximaal 2 jaar.
 • Met een persoonlijk ‘MIJN AKOS’ account maximaal 5 jaar.

5. Rechtsgrond

AKOS heeft 2 rechtsgronden om jouw persoonsgegevens te verwerken:

 1. Toestemming voor maximaal 2 jaar: schriftelijke toestemming via je inschrijving of e-mail.
 2. Toestemming en gerechtvaardigd belang voor maximaal 5 jaar: d.m.v. een persoonlijk ‘MIJN AKOS’ account.

Toelichting: om kwalitatief hoogwaardige bemiddelingen te doen zijn persoonsgegevens van voldoende kwaliteit voor AKOS van groot belang. Gezien het privacybelang van de kandidaat doet AKOS dat alleen als de kandidaat een persoonlijk AKOS-account heeft en daarmee zelf zijn persoonsgegevens kan beheren.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

AKOS verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en deelt ook geen persoonsgegevens met instanties in het buitenland. In Nederland deelt AKOS persoonsgegevens met de volgende categorieën ontvangers:

 • Potentiële opdracht- of werkgever, uitsluitend nadat jij hiervoor (mondeling) toestemming hebt gegeven.
 • Leveranciers van onze website en CRM-systeem.
 • Leveranciers van pre-employment screenings en assessments.

Vanzelfsprekend hebben deze partijen eenzelfde verantwoordelijkheid t.a.v. jouw persoonsgegevens. Overigens zijn deze partijen zelf aansprakelijk voor de juiste verwerking van jouw persoonsgegevens en aanvaart AKOS geen aansprakelijkheid voor de wijze van verwerking door de ontvangers van persoonsgegevens.

 7. Verwijderen of aanpassen van uw persoonsgegevens

Je hebt recht om:

 • Feitelijke, elektronisch opgeslagen persoonsgegevens op te vragen om het in te zien of over te zetten naar een andere partij.
 • Feitelijke, elektronisch opgeslagen persoonsgegevens aan te vullen, te wijzigen of te laten verwijderen. Personen met een account bij AKOS kunnen dit zelfstandig doen via hun AKOS- account.
 • Te allen tijde je toestemming in te trekken.
 • Een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken.
 • Je af te melden via een afmeldingslink voor job alerts en/of nieuwsbrieven.

AKOS voert je verzoek binnen 1 maand uit of reageert binnen deze termijn dat zij aan jouw verzoek geen gehoor kan geven.

AKOS maakt in het sollicitatieproces gebruik van een automatische screening op basis van harde eisen die van tevoren zijn opgesteld. Kandidaten die niet voldoen aan deze harde eisen worden automatisch afgewezen. Overige sollicitaties worden door hiertoe bevoegde AKOS medewerkers behandeld.

8. Cookies

Op onze website worden 3 verschillende type cookies gebruikt. Ten eerste gebruiken we functionele cookies met een puur technisch doel. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er ook analytische cookies. Hiermee vergaren wij belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Statistieken die verzameld worden met de analytische cookies zijn anoniem en niet te herleiden aan een bepaald persoon of gebruiker. Tot slot plaatsen we ook, wanneer daar toestemming voor gegeven wordt, cookies voor marketingdoeleinden waarmee het surfgedrag bijgehouden wordt. Met behulp van deze cookies van bijvoorbeeld Google, LinkedIn en Facebook worden er relevante advertenties getoond op websites van derden.

Lees hier de meest actuele informatie omtrent de cookieverklaring.

Toestemming en voorkeuren
Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw opgegeven voorkeur op een later moment aan te passen door deze opties aan of uit te vinken.

Ook kan je je afmelden voor cookies van alle websites door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Hier is ook mogelijk eerder opgeslagen cookies van de browser te verwijderen. Wanneer je jouw browser op deze manier instelt kan je mogelijk niet meer van alle functionaliteiten van www.werkenbijakos.nl gebruik maken. Tevens kan dit ervoor zorgen dat de site beleving tegenvalt.

10. Wijziging van het privacy statement

AKOS behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy statement te wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy statement te raadplegen.

Bezwaar
Heb je bezwaar t.a.v. de omgang met persoonsgegevens door AKOS dan kun je je bezwaar schriftelijk sturen naar ondergetekende.

 Contact
Wil je meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens dan kun je bellen of e-mailen met de ondergetekende.

12. Verwijderen gegevens

Om je registratie te laten verwijderen kun je een e-mailbericht sturen naar privacy@akos.nl met het verzoek je persoonsgegevens te verwijderen.

 

Deze pagina is het laatst aangepast op: 03-06-2024.