Skip navigation MENU

Lead Mechanical Engineer Marinus

Marinus is één van de Lead Mechanical Engineers van AKOS, werkzaam op ons hoofdkantoor in Apeldoorn. “Mijn grootste hobby is de zware machinebouw. En daar heb ik ook mijn werk van kunnen maken!”

“Mijn grootste hobby is de zware machinebouw. En daar heb ik ook mijn werk van kunnen maken!”

Verbreden door te werken aan uiteenlopende projecten

Marinus studeerde Werktuigbouwkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Na een aantal jaar bij een ingenieursbureau te hebben gewerkt wilde hij zich meer verbreden. Hij kwam in contact met AKOS en werkte vanaf 2011 een aantal jaar aan uiteenlopende projecten bij verschillende bedrijven. Inmiddels werkt hij op het hoofdkantoor als Lead Mechanical Engineer. In deze rol houdt hij het projectoverzicht, het contact met de klanten en is hij verantwoordelijk voor een goede afwikkeling van het project.

Een van de projecten waar Marinus aan heeft gewerkt als Lead Mechanical Engineer is het ontwikkelen van een machine voor Rademaker BV. Rademaker is leverancier van deegverwerkingsstraten voor bijvoorbeeld bakkerijen. De machine die ontworpen werd, staat redelijk aan het begin van de deegverwerkingsstraat en zorgt voor een constante deegaanvoer. Het deeg wordt vanuit een hopper geladen en tot een plak van de juiste dikte uitgewalst. Een grote versie van de machine bestond al, maar het bedrijf wilde ook een versie voor in de mid-range aanbieden.

Aansturen van projecten

Als Lead Mechanical Engineer zie je zo’n opdracht van bovenaf en ben je de projectverantwoordelijke. Aan het begin van het project houden we samen met de klant een sessie om de technische eisen voor de machine op te stellen. Dit vormt het uitgangspunt voor de Lead Mechanical Engineer om een gedetailleerd plan van aanpak, inclusief alle eisen voor bijvoorbeeld veiligheid en hygiëne, op te stellen. Op basis hiervan wordt een conceptontwerp voorgesteld, die vervolgens met de klant wordt besproken.

De uitwerking van het conceptontwerp wordt door een team van Engineers gedaan, die eveneens bij ons op het hoofdkantoor zitten. “Voor veiligheid kun je een machine heel ingewikkeld maken met overal sensoren en beschermstukken. Maar de kunst is zó’n ontwerp te maken, dat er zo min mogelijk sensoren en beschermstukken gebruikt worden, zonder daarbij de veiligheid van de machine in het geding te brengen.”

“Je komt steeds weer in aanraking met andere onderwerpen en zo leer je continu bij.”

Technisch inhoudelijk nog erg betrokken

Over het algemeen werkt Marinus aan twee tot vijf projecten tegelijkertijd, aan het ene project intensiever dan het andere. Hij is op de hoogte van alle technische beslissingen die binnen de projecten genomen worden en is de vaste contactpersoon met de klant. Tevens is Marinus de vraagbaak voor de Engineers die inhoudelijk aan de projecten werken.

“Bij elk project komen er weer nieuwe aspecten kijken, die ervaring nodig hebben op dat specifieke vakgebied. Als het om proces specifieke zaken gaat is die expertise meestal bij de klant aanwezig, technisch is er altijd wel een collega die ervaring of kennis heeft op dat specifieke vlak. Indien nodig, wordt contact gelegd met toeleveranciers voor aanvullende informatie. Zo hebben we bij Rademaker contact gehad met de experts aldaar, over hoe het deeg reageert in bepaalde situaties, zodat we de vormgeving van de messen konden bepalen. Zo kom je steeds weer in aanraking met andere onderwerpen en leer je continu bij.”

“Het technische deel wil ik absoluut niet missen, dat vind ik veel te leuk om te doen.”

Wie denkt dat Marinus alleen een managende rol heeft, heeft het mis. Zelf blijft hij ook technisch inhoudelijke taken uitvoeren zoals tekenen in het CAD-systeem. “Het technische deel wil ik absoluut niet missen, dat vind ik veel te leuk om te doen.”

Spreekt een functie als Lead Mechanical Engineer jou aan? Neem dan contact met ons op. Bekijk hier de vacature!