Skip navigation MENU

Privacy & Cookies

Privacyverklaring

AKOS verwerkt persoonsgegevens om kandidaat en opdracht- of werkgever bij elkaar te brengen. De verwerking voldoet aan de actuele wet- en regelgeving. Wij beschermen de privacy van de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. In deze verklaring lees je over het hoe en waarom van de verwerking van persoonsgegevens.

1. Toepassingsgebied

Dit privacy statement is geldig voor Eastec AKOS Groep B.V., ATMG B.V. en AKOS B.V. (met de handelsnamen AKOS Projects en AKOS Professionals). In de rest van dit statement wordt de term AKOS gebruikt.

Binnen deze B.V.’s kan een beperkt aantal medewerkers persoonsgegevens inzien en al deze medewerkers hebben een geheimhoudingsbeding ondertekend.

Dit statement behandelt de omgang van persoonsgegevens van kandidaten bij AKOS. Informatie over privacy van onze medewerkers, ingehuurde personen of contactpersonen bij (potentiële) klanten, kun je opvragen via onderstaand contactpersoon.

2. Welke persoonsgegevens?

AKOS verwerkt uitsluitend algemene persoonsgegevens en geen bijzondere of strafrechtelijke gegevens. Welke persoonsgegevens dat zijn, hangt af van welke persoonsgegevens je met ons deelt. Als je jezelf inschrijft (via sollicitatie of job alert) zijn dat in ieder geval: naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Indien je besluit om (een deel van) jouw persoonsgegevens niet te verstrekken, kan AKOS besluiten geen inspanningen te verrichten om een geschikte baan of project voor je te zoeken.

 3. Doel van de verwerking

Het belangrijkste doel is dat jouw gegevens gebruikt worden om ons werk te kunnen doen, namelijk jou zo snel en goed mogelijk te voorzien van een passende baan of project. Met jouw gegevens kunnen we:

 • Je snel vinden bij een passende vacature bij AKOS zelf of bij opdrachtgevers van AKOS;
 • Met jou communiceren over (nieuwe) vacatures;
 • Je voorstellen aan een potentiële opdracht- of werkgever, overigens uitsluitend nadat we dit met jou hebben besproken en je ons hiervoor (mondeling) toestemming hebt gegeven;
 • Een goede bemiddeling tot stand brengen, zowel inhoudelijk als arbeidsvoorwaardelijk.

Tot slot kan AKOS persoonsgegevens vastleggen om te kunnen voldoen aan gestelde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld als je gebruik hebt gemaakt van de Gouden Tip regeling.

 4. Bewaartermijn

AKOS bewaart jouw persoonsgegevens:

 • Zonder toestemming maximaal 1 maand;
 • Met toestemming maximaal 2 jaar;
 • Met een persoonlijk ‘MIJN AKOS’ account maximaal 5 jaar.

5. Rechtsgrond

AKOS heeft 2 rechtsgronden om jouw persoonsgegevens te verwerken:

 1. Toestemming voor max. 2 jaar: schriftelijke toestemming via je inschrijving of e-mail.
 2. Toestemming en gerechtvaardigd belang voor max. 5 jaar: d.m.v. een persoonlijk ‘MIJN AKOS’ account.

Toelichting: Om kwalitatief hoogwaardige bemiddelingen te doen zijn persoonsgegevens van voldoende kwaliteit voor AKOS van groot belang.

Gezien het privacybelang van de kandidaat doet AKOS dat alleen als de kandidaat een persoonlijk AKOS-account heeft en daarmee zelf zijn persoonsgegevens kan beheren.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

AKOS verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en deelt ook geen persoonsgegevens met instanties in het buitenland. In Nederland deelt AKOS persoonsgegevens met de volgende categorieën ontvangers:

 • Potentiele opdracht- of werkgever, overigens uitsluitend nadat jij hiervoor (mondeling) toestemming hebt gegeven;
 • Leveranciers van onze website en CRM systeem;
 • Leveranciers van pre-employment screenings en assessments.

Vanzelfsprekend hebben deze partijen eenzelfde verantwoordelijkheid t.a.v. jouw persoonsgegevens. Overigens zijn deze partijen zelf aansprakelijk voor de juiste verwerking van jouw persoonsgegevens en aanvaart AKOS geen aansprakelijkheid voor de wijze van verwerking door de ontvangers van persoonsgegevens.

 7. Verwijderen of aanpassen van uw persoonsgegevens

Je hebt recht om:

 • Feitelijke, elektronisch opgeslagen persoonsgegevens op te vragen om het in te zien of over te zetten naar een andere partij;
 • Feitelijke, elektronisch opgeslagen persoonsgegevens aan te vullen, te wijzigen of te laten verwijderen. Personen met een account bij AKOS kunnen dit zelfstandig doen via hun AKOS- account;
 • Te allen tijde je toestemming in te trekken;
 • Een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken;
 • Je af te melden via een afmeldingslink voor job alerts en/of nieuwsbrieven.

AKOS voert je verzoek binnen 1 maand uit of reageert binnen deze termijn dat zij aan jouw verzoek geen gehoor kan geven.

AKOS maakt in het sollicitatieproces gebruik van een automatische screening op harde eisen die van tevoren zijn opgesteld. Kandidaten die niet voldoen aan deze harde eisen, worden automatisch afgewezen. Overige sollicitaties worden door hiertoe bevoegde AKOS medewerkers behandeld.

8. Cookies

Op onze website worden 3 verschillende type cookies gebruikt. Ten eerste gebruiken we functionele cookies met een puur technisch doel. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er ook analytische cookies. Hiermee vergaren wij belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend verbeteren voor de gebruikers. Statistieken die verzameld worden met de analytische cookies zijn anoniem en niet te herleiden aan een bepaald persoon of gebruiker. Tot slot plaatsen we ook, wanneer daar toestemming voor gegeven wordt, cookies voor marketing doeleinden waarmee het surfgedrag bijgehouden wordt. Met behulp van deze cookies van bijvoorbeeld Google, LinkedIn en Facebook worden er relevante advertenties getoond op websites van derden.

Toestemming en voorkeuren

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw opgegeven voorkeur op een later moment aan te passen door deze opties in het onderstaande formulier aan of uit te vinken.

Ook kan je je afmelden voor cookies van alle website door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Hier is ook mogelijk eerder opgeslagen cookies van de browser te verwijderen. Wanneer je jouw browser op deze manier instelt kan je mogelijk niet meer van alle functionaliteiten van WerkenbijAKOS.nl gebruik maken. Tevens kan dit ervoor zorgen dat de site belevering tegenvalt.

9. IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van AKOS en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. AKOS heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar jou of je IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van AKOS geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van AKOS een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van deze website te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

10. Google Analytics – verklaring van Google

Hieronder de officiële verklaring van Google die Analytics gebruikers op hun site moeten plaatsen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over je gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (AKOS) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

11. Wijziging van het privacy statement

AKOS behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy statement te wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy statement te raadplegen.

Bezwaar
Heb je bezwaar t.a.v. de omgang met persoonsgegevens door AKOS dan kun je je bezwaar schriftelijk sturen naar ondergetekende.

 Contact
Wil je meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens dan kun je bellen of e-mailen met de manager HR&O.

12. Verwijderen gegevens

Om je registratie te laten verwijderen kun je een e-mailbericht sturen naar privacy@akos.nl met het verzoek je persoonsgegevens te verwijderen.

 

Deze pagina is het laatst aangepast op: 26-08-2021.