Analyses & Simulations

CFD en FEM analyses

Eén van de kerncompetenties van AKOS is het uitvoeren van mechanische sterkteberekeningen. Aanvankelijk gestart met sterkteberekeningen voor de petrochemie, heeft AKOS inmiddels bijna 20 jaar ervaring met FEM analyses (Finite Element Method analyses). Bovendien voert AKOS complexe CFD simulaties (stromings- en warmteoverdracht) uit met ANSYS CFX/Fluent.

Codeberekeningen drukvaten en PED equipment

Met de geharmoniseerde Europese regelgeving als uitgangspunt kan AKOS via verschillende standaarden codeberekeningen uitvoeren, indien gewenst in samenwerking met certificerende instanties zoals Lloyds/Stoomwezen, Bureau Veritas en DNV Kiwa. Wij kunnen u ook adviseren over de restlevensduur van bijvoorbeeld een (proces)installatie.

Rekenkracht

Met ons krachtige HPC cluster is het mogelijk om FEM analyses en bovendien om de veelal tijdrovende CFD analyses en multiphisics  simulaties veel sneller en nauwkeuriger te kunnen uitvoeren via het parallel rekenen op meerdere processoren.

Door de combinatie van verschillende kennisgebieden, de beschikbaarheid van high-end analysetools als ANSYS Multiphysics en ons HPC cluster is AKOS in staat om snel een geheel systeem te valideren en te optimaliseren in een virtuele omgeving. Dit versnelt het ontwikkelings- en engineeringproces aanzienlijk en het vergroot de kans op succes in de realisatiefase.

Offshore en ship design standards

AKOS voert veel analyses uit voor de scheepsbouw- en offshore sector en heeft daarvoor kennis in huis van alle gangbare internationale standards.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world